Trò đùa Cá tháng tư của Duolingo đã lừa Viral. Đây là những gì bạn có thể học hỏi từ nó.

Tìm kiếm để tốt hơn hình ảnh thương hiệu của bạn? Dưới đây là cách bạn có thể học hỏi từ trò chơi khăm ngày Cá tháng Tư của Duolingo.

Ảnh chụp màn hình: Duolingo / YouTube

Bởi Dakota Shane

Giữa những ngày dài hơn và hoa nở, có rất nhiều điều để yêu về thời gian mùa xuân. Tuy nhiên, bởi vì