Duolingo Phần tư Cá tháng Tư Prank Prank Went Viral. Đây là những gì bạn có thể học hỏi từ nó.

Tìm kiếm để tốt hơn hình ảnh thương hiệu của bạn? Ở đây, cách bạn có thể học từ trò chơi khăm của Duolingo trong ngày Cá tháng tư.

Ảnh chụp màn hình: Duolingo / YouTube

Bởi Dakota Shane

Giữa những ngày dài hơn và hoa nở, có rất nhiều điều để yêu về thời gian mùa xuân. Tuy nhiên, bởi vì