Thông báo Glide - Ứng dụng tuyệt vời từ Google Sheets

Hôm nay chúng tôi sẽ ra mắt Glide để giúp mọi người tạo ra các ứng dụng tuyệt vời mà không cần mã. Chọn Google Sheet và Glide lắp ráp một ứng dụng dựa trên dữ liệu được đánh bóng mà bạn có thể tùy chỉnh, chia sẻ với một liên kết và xuất bản lên các cửa hàng ứng dụng nếu bạn muốn. Đây là bản demo:

Tại sao lại lướt qua?

Chúng tôi nghe thấy những ý tưởng ứng dụng đáng chú ý từ đồng nghiệp, bạn bè và gia đình mỗi ngày: ứng dụng cho công việc, ý tưởng kinh doanh mới và ứng dụng ngớ ngẩn chỉ để giải trí. Tất cả những người này có thể tạo trang web bằng các công cụ như Squarespace, vậy tại sao họ không thể tạo ứng dụng?

Ngay cả các lập trình viên cũng coi các ứng dụng đặc biệt khó tạo. Nhóm của chúng tôi đã dành thập kỷ qua để xây dựng các công cụ dành cho nhà phát triển và chúng tôi đã chứng kiến ​​hàng ngàn nhà phát triển đấu tranh để thiết kế, thực hiện và duy trì các ứng dụng. Hầu hết các nhà phát triển chúng tôi biết tránh làm cho các ứng dụng di động hoàn toàn.

Chúng tôi đã thất vọng khi thấy rằng có hàng trăm "người xây dựng ứng dụng mã thấp", nhưng không có gì khiến chúng tôi phấn khích. Tại sao chưa có ai tạo ra Google Docs hoặc Figma của các ứng dụng, chúng tôi tự hỏi. Chúng tôi muốn một người xây dựng ứng dụng hiện đại mà chúng tôi muốn sử dụng và điều đó sẽ tạo ra những ứng dụng đẹp, hữu ích mà chúng tôi tự hào chia sẻ.

Đó là tham vọng của chúng tôi. Glide làm cho việc phát triển ứng dụng dựa trên web, hợp tác * và thú vị bằng cách kết hợp các thành phần ràng buộc dữ liệu với một mô hình bảng tính quen thuộc. Bảng tính là mô hình lập trình thành công nhất mọi thời đại và điện thoại thông minh là máy tính thành công nhất, vì vậy chúng tôi kết hợp chúng lại với nhau để cho phép mọi người tạo ra các ứng dụng tuyệt vời mà không cần mã.

Mọi người đang xây dựng cái gì?

Cho đến nay, chúng ta đã thấy mọi người xây dựng các thư mục công ty, ứng dụng nhân sự, ứng dụng quản lý tài chính, ứng dụng quan tâm đặc biệt cho các nhóm nhỏ, ứng dụng cho các dự án trường học, CRM và nhiều ứng dụng có mục đích đặc biệt khác khiến chúng ta ngạc nhiên và thích thú hàng ngày.

Chúng tôi đang nỗ lực để thêm các thành phần tương tác như Trò chuyện, khả năng chỉnh sửa nội dung và nhiều tùy chỉnh hơn.

Cách Glide sử dụng Glide để xây dựng Glide

Chúng tôi rất ấn tượng khi thấy các ứng dụng Glide hữu ích ngay cả khi chúng tôi làm việc trên một phiên bản đầu tiên. Trong nội bộ, chúng tôi đã tạo các ứng dụng bảng điều khiển, một ứng dụng để chia sẻ cập nhật với các cố vấn của chúng tôi, một thư mục cho chúng tôi biết ứng dụng Glide nào đang là xu hướng và ứng dụng cho bạn bè và gia đình.

Chúng tôi đã chuẩn bị một vài mẫu mà bạn có thể sao chép và tùy chỉnh để bắt đầu nhanh chóng:

Hướng dẫn công ty

Các công ty thường bắt đầu sử dụng Glide bằng cách tạo một thư mục nhân viên. Sau khi sao chép mẫu, bạn có thể cộng tác trên nội dung trong Google Sheet với các đồng nghiệp của mình và sáng tạo bằng cách thêm chế độ xem lịch của ngày sinh nhật sắp tới hoặc hướng dẫn trên máy bay. Sao chép 'Nhân viên' trong Glide.

Mục tiêu

Chúng tôi sử dụng Mục tiêu để lập kế hoạch và theo dõi công việc của chúng tôi theo mục tiêu, người và ngày. Sao chép 'Mục tiêu' trong Glide.

Nhà đầu tư

Chúng tôi đã tạo một ứng dụng riêng cho các nhà đầu tư và cố vấn của mình bằng các biểu đồ trực tiếp, cập nhật hàng tháng, video demo và khả năng nhận xét và liên hệ với chúng tôi từ ứng dụng. Sao chép 'Nhà đầu tư' trong Glide.

Tại sao bây giờ?

Mặt trời đang mọc trên các công cụ không có mã. Chúng tôi rất vinh dự là một phần của sự thay đổi trên biển sẽ cho phép nhiều người & nhiều người khác nhau tiếp cận với các công nghệ định hình thế giới của chúng ta.

Cảm ơn bạn, chúng tôi không thể chờ đợi để xem những gì bạn xây dựng!

* Sắp tới.