8 câu chuyện về doanh nhân lập dị để truyền cảm hứng cho thành công kinh doanh của chính bạn

Nhiều doanh nhân được biết đến là những nhân vật đầy màu sắc, dưới đây là 8 câu chuyện đầy màu sắc để giúp truyền cảm hứng cho thành công kinh doanh của chính bạn.

Ảnh của Riccardo Annandale trên Bapt

Bởi Adam Heitzman

Thế giới kinh doanh có thể xuất hiện từ bên ngoài - nhưng thực tế, nó rất nhiều