20 giám đốc điều hành chia sẻ những bài học mà họ ước họ có thể nói với họ

Lấy một số lời khuyên từ những cá nhân có thành tích cao, quan tâm đến việc xác định sai lầm của họ, học hỏi từ họ và phát triển thành những con người tốt hơn.

Những người đi bộ đường dài với ba lô lên đỉnh núi Núi của Mathias Jensen trên Bapt

Tác giả Christina DesMarais