13 cuốn sách Những người có thành tích cao nói rằng đã giúp họ đi trước

Những tiêu đề này thúc đẩy sự sáng tạo, tự cải thiện và tinh thần cởi mở.

Một giá sách với rất nhiều sách màu

Tác giả Christina DesMarais

Đọc sách là tốt cho bạn theo nhiều cách. Nó thúc đẩy sự sáng tạo, tự cải thiện và tinh thần cởi mở. Các nhà nghiên cứu thậm chí đã xác định nó có thể giúp bạn sống lâu hơn. Dưới đây là những tiêu đề phổ biến được đề xuất bởi nhiều hơn nữa